© Muzikaalvertaald
Soms willen zangers liever in een groepje les hebben. U kunt zich daarvoor met uw eigen groepje aanmelden of we kunnen kijken of er meerdere aanmeldingen zijn van mensen die liever in een groep zingen en zo een groepje van gelijkwaardig niveau samenstellen.
Kun je niet zingen? Zing dan mee!
Het allerleukste koor voor mensen die (denken dat ze) niet kunnen zingen. Iedereen verdient het plezier dat samen zingen kan bieden. Meld u aan met zoveel mogelijk enthousiastelingen en zing mee!
De repetities vinden plaats op  afspraak bij een van onze leden thuis.  Mail ons voor meer info!
Workshops
Behalve basale ademhalingsoefeningen, fysieke bewustwording en oefeningen op het gebied van stemgebruik en samenklank ontwikkelde Janine een serie complete workshops waarbij gezocht wordt naar de eigen individuele klank en de rol daarvan in de samenklank. Afhankelijk van de tijd die daarvoor beschikbaar is kunnen deze workshops op maat gemaakt worden in samenspraak met het  koorbestuur en/of de dirigent, bijvoorbeeld als onderdeel van een studieweekend.
Stemvorming voor koorzangers
In wekelijkse sessies aan het begin van de koorrepetitie,bv een serie van 10 voorafgaand aan een belangrijke uitvoering, worden desgewenst de oefeningen aangepast aan uit te voeren repertoire.
Voor koorsolisten en/of een selectiegroep kunnen aparte sessies geboden worden. Dit geldt ook voor groepjes van koorleden die na een stemtest werd aangeraden om zangles te gaan nemen. Dit alles vanzelfsprekend ook weer in samenspraak met bestuur en/of dirigent.
GROEPSLES EN KOREN
Home.
privéles.
groepsles/koren.
bedrijven.
ander.
prijslijst.
info.